Hondenschool Martine

Cursus reglement

De cursist(e) onderwerpt zich door inschrijving aan de bepalingen van de statuten/reglement van Hondenschool Martine

Leeftijd cursist(e):
Om aan een cursus te mogen deelnemen dient de cursist(e) de leeftijd van 16 jaar bereikt te hebben.

Inschrijving cursus:

Uw inschrijving is definitief na ontvangst van betaling, dit kan geschieden via bank of kan contant worden gegeven voor aanvang van de eerste les.

Beëindiging cursus:
Door betaling van het inschrijfgeld verbindt u zich aan de gehele cursus. Bij voortijdige beëindiging van de cursus vindt er geen restitutie van cursusgeld plaats. Alleen in uitzonderlijke gevallen is restitutie mogelijk.

Besmettelijke ziektes:
Als er aanwijzingen zijn dat de hond lijdt aan een besmettelijke ziekte mag men niet aan de cursus deelnemen. De door de cursist(e) ingeschreven hond mag ook niet deelnemen als het dier gedurende de laatste 12 maanden, voorafgaande aan de cursus, geleden heeft aan de ziekte van Carré (hondenziekte). 

Entingen:
Voor de aanvang van de eerste les dient de cursist(e) het inentingsboekje van de hond te tonen, zodat kan worden vastgesteld dat de benodigde inentingen hebben plaatsgevonden. Een titerbepaling mag ook worden getoond.

Loopsheid:

Loopse teven mogen gewoon deelnemen aan de cursus. maar men is wel VERPLICHT om dit even te melden aan de instructeur, en u dient uw hond een loopsheidbroekje aan te trekken.

Aansprakelijkheid: 
De cursist(e) doet aan de cursus mee op eigen risico. Schade van welke aard dan ook kan nooit op Hondenschool Martine worden verhaald. Wij raden u aan na te gaan of u verzekerd bent tegen schade die door uw hond veroorzaakt zou kunnen worden. Mocht dit niet het geval zijn, dan adviseren wij u een W.A.- extra verzekering af te sluiten.

Klachtenprocedure van Hondenschool Martine

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar fouten moeten wél worden opgelost. Als u over iets ontevreden bent of als u van mening bent dat er in uw geval fouten zijn gemaakt, vernemen wij dat héél graag van u.

Wij zullen onze fouten en de gevolgen daarvan altijd proberen op te lossen. We willen er ook van leren voor de toekomst. Daarom stellen we het zeer op prijs als u ons hierover informeert.

Bespreek uw klacht.

Wij houden niet van ontevreden cursisten, dat zult u begrijpen. Daarom zullen we er alles aan doen om dit te voorkomen. Maar mocht u onverhoopt toch ergens niet tevreden over zijn, dan horen we dat heel graag van u. Bespreek u ontevredenheid liefst in een persoonlijk gesprek met uw instructeur. Meestal is er gewoon een simpele oplossing en die bieden wij natuurlijk graag!